Producten

PBM en brandveiligheidsmiddellen

Back Home

PBM en brandbeveiliging
bestel uw producten in onze shop


Een brandblusser kopen – Of het gaat om een co2 blusser, schuimblusser, poederblusser, brandmelder of een blusdeken, als partner van de diverse leveranciers van brandblusapparaten hebben wij een groot assortiment aan producten, deze worden door de leveranciers vervaardig in eigen fabriek, waardoor elk product volledig aan de gestelde eisen kan worden uitgevoerd.  Zo zijn er voor elke gewenste situatie, oplossingen beschikbaar die voldoen aan het gestelde aangaande REOB eisen , bouwbesluit 2012 en overige bepalingen, die bepalen welke brandveiligheidsvoorzieningen nodig zijn in het gebouw.

Het juiste blustoestel op de juiste plek en voldoen aan het bouwbesluit 2012 en relevante NEN normen, dit is minder simpel dan het klinkt. Brandslanghaspels, draagbare en verrijdbare blustoestellen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand, Maar moeten dan wel op de juiste plek aanwezig te zijn om een snelle bluspoging te realiseren.

Bestel uw producten snel en gemakkelijk
Binnenkort op onze vernieuwde webshop.
KENNISCENTRUM

pbm middelen
ALTIJD OP DE HOOGTE


Productveiligheid Veiligheidsschoenen

De Inspectie SZW heeft, in de periode november 2014 tot maart 2015, bij 32 bedrijven inspecties uitgevoerd met betrekking tot de productveiligheid van veiligheidsschoenen S3. De inspecties waren specifiek gericht op fabrikanten (8), importeurs (6) en distributeurs (18) die veiligheidsschoenen S3 op de (Europese) markt brengen. In deze factsheet zijn de belangrijkste inspectieresultaten weergegeven. Aanleiding…

Reacties staat uit voor Productveiligheid Veiligheidsschoenen Lees meer

Informatie over persoonlijke beschermings-middelen & signalering

Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een aantal risico’s. Om deze ‘risico’s van het vak’ te bestrijden, kun je op verschillende manieren te werk gaan. Natuurlijk is het gewenst om de gevaren bij de bron te bestrijden. Je kunt dan denken aan goede en beveiligde machines, de juiste materiaalkeuze, veilige werkmethoden en…

Reacties staat uit voor Informatie over persoonlijke beschermings-middelen & signalering Lees meer

Factsheets blusdekens

Ten behoeve van blusdekens heeft het Europese normalisatie-instituut CEN de norm EN 1869: 1997 gepubliceerd. In Nederland is deze norm geaccepteerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) te Delft, namelijk als NEN-EN 1869: 1997 – Blusdekens. In de paragraaf betreffende de reikwijdte van deze norm staat (vrij vertaald): Deze norm specificeert eisen voor niet herbruikbare blusdekens die bestemd zijn voor gebruik…

Reacties staat uit voor Factsheets blusdekens Lees meer

Inspectieproject najaarsactie 2012

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) beschermen werknemers tegen gevaren die hun veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen. Door het niet of onjuist gebruiken van pbm’s kunnen werknemers schade of letsel oplopen. Werkzaamheden in de bouw zijn risicovol en er is sprake van een grote diversiteit van gevaren. De dynamiek van de bouwplaats en de aard van de werkzaamheden vereisen dat bijna altijd pbm’s worden gebruikt….

Reacties staat uit voor Inspectieproject najaarsactie 2012 Lees meer