De basis van het Blusmi Brandpreventie Inspectie- en Onderhoudscontract waarin alle relevante gegevens over de brandwerendheid van uw gebouw zijn verwerkt, wordt er een Digitaal logboek aangelegd. In dit digitale logboek treft onder meer een beheers protocol en bouwkundige tekeningen met daarop aangegeven waar de brandveiligheid voorzieningen (doorvoeringen, brandkleppen, brandwerende deuren, brandwerend glas, etc.) zich bevinden. Het Digitaal logboek is dusdanig opgebouwd dat er specifieke afspraken en details die van toepassing zijn op het bouw project worden vermeld. Met het digitale logboek is het beheer van brandwerende afdichtingen eenvoudig en nauwkeurig bij te houden. Iedere mutatie op het gebied van brandveiligheid is er in vermeld. Doordat iedere door Blusmi aangebrachte brandveiligheids voorziening (afgedichte sparing, aangebrachte brandklep, geplaatste brandwerende kozijnen) is voorzien van een sticker met uniek serienummer, zijn alle brandveiligheids voorzieningen gemakkelijk te identificeren.

Digitaal logboek Werkwijze

Blusmi brandbeveiliging en applicatie neemt periodiek, conform het afgesproken tijdsinterval wat is opgesteld in het Brandpreventie Inspectie- en Onderhoudscontract, contact met u op om een afspraak te maken. In overleg wordt er bepaald hoe vaak en wanneer wij deze controle inspectie op de brandveiligheids voorzieningen gaan doen. Het kan zo zijn dat een brandweer of gemeente jaarlijks een controle laat plaatsvinden. Hiervoor zal Blusmi brandbeveiliging en applicatie vooraf de controle op het bezoek van de brandweer en/of gemeente de inspectie uit voeren en eventuele gebreken aan de brandveiligheid herstellen. In geval van renovatie of verbouwing wordt tussentijds inspectie en onderhoud aangeraden.

Digitaal logboek Kwaliteitsverklaring

Uiteraard wordt na iedere onderhoud het digitale logboek aangepast en wordt er een verklaring afgegeven zodat u kunt aantonen dat u aan uw brandveiligheids verplichtingen heeft voldaan.

Brandpreventie is en blijft geen kwestie van één keer goed alles brandveilig installeren en klaar. Zowel de bouwkundige brandveiligheid aanpassingen alsmede de brandveiligheids installatie technische aanpassingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd en nauwkeurig te worden geadministreerd in een digitaal logboek. Met Blusmi Brandbeveiliging en applicatie weet u zeker dat u altijd tijdig en volledig aan de wettelijke (Bouwbesluit 2012 en gerelateerde NEN normen) eisen voldoet.