Blusmi brandbeveiliging en applicatie

Een helder advies over brandveiligheid

Brandbeveiliging is en blijft mensenwerk. De gedreven professionals van Blusmi brandbeveiliging willen voorop blijven lopen door klantgerichtheid te combineren met innovatiekracht. Een optimale brandbeveiliging vraagt om een combinatie van de beste brandveiligheidsproducten en ondersteunende diensten (Nivo Groep Zaandam, advies consultancy diensten, Blusmi Applicatie, advies brandwerende doorvoeringen en sparingen). Op grond van de bouwregelgeving (bouwbesluit 2012) en uw wensen (specifieke toepassingen aangaande apparatuur etc.), de specifieke kenmerken van het brandveilig te maken gebouw en het risicoprofiel ( gebruik gebouw, omgeving, etc.) bieden wij de meest optimale veiligheidsoplossing. Zodat u uw onderneming en bedrijfsmiddelen met een gerust hart kunt achter laten.

Blusmi brandbeveiliging en Applicatie maakt deel uit van de Nivo Groep Zaandam  een landelijke speler dat alles in het werk stelt om klantgerichte, vooraanstaande technologieën, producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van brandbeveiliging. 

 

Blusmi brandbeveiliging is actief op vele markten. De industriële markt is een vaak kritische markt als het gaat om brandveiligheid. Dat betekent dat u een volwaardige gesprekspartner wilt hebben die weet waar het om gaat en op de hoogte is van de huidige regelgeving aangaande brand veiligheid. Daarom werken wij uitsluitend met REOB en VCA-gecertificeerde onderhoudsmonteurs en met brandveiligheids adviseurs die zich fulltime bezighouden met risicoanalyses en brandveiligheidsadvies.  Zij zoeken niet alleen met u naar de best mogelijke (brandveilig) technische oplossing, maar tegelijk naar de meest kost besparende oplossing.

Want u wilt weten waar u aan toe bent als het gaat om brandveiligheid en dan met name over een langere periode. Daarvoor maakt Blusmi brandbeveiliging gebruik van producten waarvan wij de maximaal toegestane levensduur van 20 jaar garanderen, en dit leidt – inclusief onderhoud – tot interessante kosten besparingen. Daarnaast garanderen we gedurende de levensduur, de beschikbaarheid van alle onderdelen en werken we met beproefde maten en standaarden zodat de onderdelen zoveel mogelijk uitwisselbaar blijven.

Beschermen van mensen

Bij kantoren draait brandveiligheid vaak al om het beschermen van mensen: Waarbij het ontruimen van mensen vaak prioriteit nummer 1 is. Blusmi brandbeveiliging levert dan ook alle producten die nodig zijn voor vluchtroutesignalering en noodverlichting. En neemt deze dan ook in onderhoud.

Toch is er ook op het gebied van brandbestrijding nog veel winst te behalen. Want een brand in een kantoor begint meestal klein. Het gaat dan niet alleen om de juiste blusmiddelen maar ook om getrainde bedrijfshulpverleners. Juist door de nauwe samenwerking met de Nivo Groep Zaandam / BHV-Mobile.nl kunnen wij ook deze waarborgen. Want met goed opgeleide bedrijfshulpverleners kan een beginnende brand al snel worden geblust voordat de brandweer moet worden ingeschakeld. Bedrijfshulpverleningstrainingen worden dan ook steeds meer een nog betere aanvulling op de te leveren blusmiddelen die noodzakelijk zijn in het gebouw om een brand te blussen.

Expertise

Door de expertise die wij hebben op het leveren van Brandbeveiliging producten (brandblussers, brandslanghaspels, rookmelders, etc.) wordt onze adviesfunctie ook steeds vaker gebruikt door beheerders van kantoren die ook het nut van organisatorische aanpassingen zien. En de reden hiervoor is natuurlijk duidelijk. Een kantooromgeving is een dynamische omgeving: de inrichting van het gebouw en de processen die er plaatsvinden zijn niet statisch, ze veranderen voortdurend. Er wordt een (brandcompartiment) muurtje geplaatst of weggehaald en ruimten krijgen een andere functie. Ongemerkt verschuift zo het brandrisico en zal de brandcompartimentering enigszins moeten worden aangepast. Om al deze zaken in de keten te ondervangen biedt Blusmi brandbeveiliging en applicatie en Nivo groep Zaandam / BHV-Mobile een totaal pakket aan diensten. Een inventarisatie door een adviseur van Blusmi brandbeveiliging geeft u helder inzicht in uw staat van brandveiligheid en hoe zaken geoptimaliseerd kunnen worden. Want door een bouwkundige keuring, een inventarisatie blusmiddelen en een inventarisatie van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (het aantal bedrijfshulpverleners en middelen), moet er voor zorgen dat u weer voldoet aan het gestelde in het bouwbesluit 2-012 en de Arbowet. Door deze inventarisatie wordt u in staat gesteld om het geheel voor de komende jaren te kunnen budgetteren, hiermee inzicht geven in de onderhouds- en eventuele vervangingskosten over meerdere jaren.

Waarom blusmi brandbeveiliging?

WAAROM BLUSMI

Ons team van adviseurs (brandveiligheids specialisten) zijn alle gecertificeerd op de expertise die zij moeten uitdragen. Onze adviseurs brandveiligheid ontwerpen (projectering brandveiligheids voorzieningen) en onze monteurs monteren en installeren alle voorkomende brandveiligheids voorzieningen. Daardoor is Blusmi brandbeveiliging een toonaangevend  organisatie voor ieder die te maken krijg met brandveiligheid. Blusmi brandbeveiliging biedt altijd innovatieve oplossingen om de brandveiligheid in gebouwen op een hoger peil te tillen.

Als partner van de Nivo groep Zaandam en BHV-mobile.nl zijn wij in staat om voor elke toepassing een geschikt product of oplossing te vinden om de brandveiligheid (bedrijfshulpverleningsorganisatie) van elk gebouw  te garanderen. Ontdek het voordeel van onze jarenlange ervaring in het adviseren én uitvoeren van kostenefficiënte aanbrengen brandblusvoorzieningen, brandwerende oplossingen en organisatie bedrijfshulpverlening.

Kernactiviteiten en specialisme

De kernactiviteiten vinden plaats op het gebied van brandblusvoorzieningen en onderhoud alsmede advisering van brandwerende systemen en oplossingen. En als partner van de diverse leveranciers van brandblusmiddelen zijn wij altijd in staat om het beste product bij de beste oplossing te vinden. Projecteren van brandblusvoorzieningen, het leveren van brandblussers en aanverwante artikelen, opstellen onderhoudsbegroting aangaande brandveiligheidsvoorzieningen en het leveren van transparant en vluchtweg signalering, het hoort allemaal bij het specialisme van Blusmi brandbeveiliging.

Producten

Als partner van de diverse leveranciers van brandblusapparaten hebben wij een groot assortiment aan producten, deze worden door de leveranciers vervaardig in eigen fabriek, waardoor elk product volledig aan de gestelde eisen kan worden uitgevoerd.  Zo zijn er voor elke gewenste situatie, oplossingen beschikbaar die voldoen aan het gestelde aangaande REOB eisen , bouwbesluit 2012 en overige bepalingen, die bepalen welke brandveiligheidsvoorzieningen nodig zijn in het gebouw.

Landelijk actief

Zowel Blusmi brandbeveiliging en Applicatie als de Nivo groep Zaandam is in heel Nederland (sterk georiënteerd in de plaatsten Amsterdam, Rotterdam en den Haag) sterk vertegenwoordigd. Monteurs die beschikken over al alle relevante certificeringen, een uitgebreide interne opleiding en een klantvriendelijke, probleemoplossende instelling. Goed opgeleide vakmensen met en hart voor brandveiligheid. Daarnaast heeft Blusmi brandbeveiliging een team van ervaren brandpreventie specialisten met complete kennis van brandpreventieve zaken, de bijbehorende producten en de wil om u als klant met maatwerk te bedienen.

Een full service loket

Blusmi brandbeveiliging hanteert een duidelijke kosten en batenoverzicht. Voor alle zaken waarvan Blusmi afhankelijk is van leveranciers worden deze kosten één op één doorberekend aan de opdrachtgever. Hiermee is er duidelijkheid en worden er achteraf geen meerkosten gefactureerd.

Als partner van de diverse leveranciers van brandveiligheidsproducten zijn wij in staat zelf brandblus(werende) toepassingen te adviseren en uit te voeren. De monteurs geven input op het gebruik van de diverse toepassingen en geven feedback aan onze adviseurs over het gebruikte assortiment. Alle door Blusmi brandbeveiliging aangebrachte brandblusvoorzieningen zijn uitvoerig beproefd door de meest toonaangevende Europese keuringsinstanties.

De nauwe samenwerking met de NIVO GROEP ZAANDAM / BHV-Mobile.nl is uniek te noemen. De samenwerking met de NIVO GROEP ZAANDAM is ontstaan uit de behoefte van onze opdrachtgevers op het gebied van opleidingen, advisering Arbowet en overige zaken (brandveiligheids advies, ontwikkelen ontruimingsplannen, vervaardigen van vluchtplattegronden autocad, advies Arbo beleid, etc.) Zie www.nivo-groep.nl.

Door deze samenwerking zijn wij als Blusmi Brandbeveiliging nog meer in staat om de behoefte van de klant te bevredigen en alle pijn punten aangaande brandveiligheid in de breedste zin van het woord op te lossen.

Vertrouwen en Kwaliteit

Vertrouwen krijg je natuurlijk niet zomaar, dat moet je verdienen. Blusmi brandbeveiliging en applicatie heeft de afgelopen jaren (in samenwerking met partner Nivo Groep Zaandam en HILTI) volop geïnvesteerd om zijn reputatie als dé brandveiligheids en preventiespecialist van Nederland op te bouwen. Inmiddels staan we bekend in de markt als een betrouwbare leverancier en uitvoerder van onderhoud brandblusvoorzieningen. Al gaan de werkzaamheden veel verder, van leveren van brandblussers en brandslanghaspels, Van onderhoud brandblusmiddelen scan tot advisering aanschaf brandblusvoorzieningen. Indien gewenst zoekt Blusmi brandbeveiliging gerenommeerde engineeringsbureaus om oplossingen voor de klant aan te dragen.

Leveren van kwaliteit staat bij Blusmi brandbeveiliging altijd voorop. Dat wordt al jaren zowel in de praktijk als qua certificeringen bewezen. Alle te leveren brandblusmiddelen die gebruikt worden zijn conform de kwaliteitsnormen. En zijn er voor elke te leveren product productcertificaten. Deze certificaten geven aan dat producten beoordeeld en goedgekeurd zijn volgens bepaalde beoordelingsrichtlijnen en voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, indien wordt voldaan aan de in het certificaat genoemde voorwaarden.

Daarnaast geeft Blusmi brandbeveiliging op projectniveau op vele manieren uiting aan de hoogste kwaliteitseisen. Hierbij valt te denken aan de Blusmi keuringssticker en onderhoudssticker, elke brandblusser of brandslanghaspel wordt hier van voorzien. Een zelf ontwikkeld digitaal logboek, waarin alle relevante gegevens over de brandblusvoorzieningen van de in uw toegepaste gebouw staan hier in vermeld. Het afsluiten van een meerjaren onderhoudscontract maakt de controle op brandveiligheid (brandblusvoorzieningen) in uw gebouw af. Hiermee verzekerd u zich dat alle zaken betreffende de brandveiligheid (Brandblusvoorzieningen onderhoud en levering, bedrijfshulpverleningsorganisatie, brandcompartimentering, doorvoeringen, sparingen en te plaatsen brandkleppen) regelmatige  inspectie en onderhoud krijgen en dat u als organisatie gevraagd en ongevraagd van advies wordt voorzien.

Dat de brandblusvoorzieningen in uw gebouw belangrijk is, en zelfs wettelijk verplicht (Bouw Besluit 2012, REOB certifiëren en alle relevante NEN uitvoeringen), hoeven we u niet te vertellen. Van brandblusser tot brandslanghaspel, van transparante vluchtwegaanduiding tot noodverlichting, van vluchtwegplattengrond tot ontruimingsplantekening, brandveiligheidsvoorzieningen blijft een onderdeel wat elke dag zijn nut kan bewijzen. Maar weet u zeker dat u optimaal bent voorbereid op calamiteiten (brand) in uw gebouw?

Neem contact op

Eendrachtstraat 17
1531 DT Wormer
+31 75 6142101
info@blusmi.nl