De Inspectie SZW heeft, in de periode november 2014 tot maart 2015, bij 32 bedrijven inspecties uitgevoerd met betrekking tot de productveiligheid van veiligheidsschoenen S3. De inspecties waren specifiek gericht op fabrikanten (8), importeurs (6) en distributeurs (18) die veiligheidsschoenen S3 op de (Europese) markt brengen. In deze factsheet zijn de belangrijkste inspectieresultaten weergegeven.

Aanleiding
Recente onderzoeken uit Europese lidstaten tonen aan dat veiligheidsschoenen niet altijd blijken te voldoen aan de technische en administratieve verplichtingen die de richtlijn (89/686/EEG) en relevante geharmoniseerde normen voorstaan. Ook meldingen uit eigen land zijn samen aanleiding geweest om de inspecties te organiseren op basis van de Warenwet en het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarbij speelt dat de geldigheid van de norm NEN-EN-ISO 20345:2004 op 30-6-2013 afliep en is vervangen door NEN-EN-ISO 20345:2011.
Markt

Marktdeelnemers

De inspecties zijn uitgevoerd bij 7 Nederlandse fabrikanten, waarvan 3 orthopedische schoenmakerijen. Er is één fabrikant in Engeland aangeschreven. Daarnaast zijn veiligheidsschoenen van 6 importeurs beoordeeld. Ook zijn 18 distributeurs geïnspecteerd, waaronder 6 bouwmarkten bedoeld voor de professionele gebruiker. Met deze inspecties is een goed beeld van de Nederlandse markt verkregen, met uitzondering van de orthopedische schoenmakerijen. Het is zinvol voor deze groep een vervolg (inspectieproject) in 2016 te organiseren.

Notified Bodies
Voor veiligheidsschoenen S3 is de betrokkenheid van een Notified Body in verband met de verklaring van EG-typeonderzoek verplicht. Bij de gecontroleerde schoenen waren 3 verschillende Notified Bodies betrokken, waaronder één in Nederland.

Brancheorganisaties
De brancheorganisatie AVAG behartigt de belangen van fabrikanten en leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de orthopedische veiligheidsschoenen zijn de Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici (NVOS-Orthobanda)en de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) het aanspreekpunt.

EU-overleg
Ter bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten vindt uitwisseling van informatie plaats, via onder meer de ADCO PPE (Administrative Cooperation Group Personal Protective Equipment).

Download de PDF