Op de werkvloer kun je te maken krijgen met een aantal risico’s. Om deze ‘risico’s van het vak’ te bestrijden, kun je op verschillende manieren te werk gaan. Natuurlijk is het gewenst om de gevaren bij de bron te bestrijden. Je kunt dan denken aan goede en beveiligde machines, de juiste materiaalkeuze, veilige werkmethoden en een ordelijke werkplek.
Ondanks al deze maatregelen kan het toch nog misgaan. Om dan goed beschermd te zijn, is het erg belangrijk dat je goed gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, of kortweg PBM’s.Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn zaken als veiligheidshelm, -schoenen, -brillen en oordopjes. Het belangrijkste doel van PBM’s is dat ze de gevolgen van een eventueel ongeval kunnen verminderen.

PMB’s zorgen dus niet voor extra veiligheid, maar beschermen tegen de gevolgen van onveiligheid, dat wil zeggen minder letsel. In sommige gevallen kunnen ze een ongeval echter wel voorkomen (denk bijvoorbeeld aan een slijpbril). Omdat PBM’s zo belangrijk zijn, moeten ze aan een aantal eisen voldoen. Ze moeten sterk en betrouwbaar zijn. En ze moeten zijn getest, zodat duidelijk is waarvoor ze geschikt zijn. De fabrikant geeft dit aan in de gebruiksaanwijzing.

Download de PDF