Tot nu was er geen branchevisie op een verantwoord niveau van brandveiligheid in de langdurige zorg. Hierdoor is elke zorgorganisatie kwetsbaar bij vergunningverlening en na een incident: hoe kan aangetoond worden dat er voldoende inspanning is geleverd met betrekking tot brandveiligheid? In deze handleiding is de branchevisie verwoord en concreet gemaakt.

Belangrijke uitgangspunten van Brandveiligheid zorg:

  • Door middel van een effectief en integraal, op overige fysieke veiligheidsrisico’s afgestemd, brandveiligheidsbeleid kan aan optimale risicoreductie gewerkt worden.
  • Het is niet mogelijk om 100% veiligheid te garanderen. Daarom is een slachtoffer als gevolg van brand niet op voorhand uit te sluiten.
  • Het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit moet niet leiden tot het ‘stapelen’ van maatregelen.
  • Er wordt aangesloten bij de kernwaarde van de branche om cliënten zo lang mogelijk een zelfstandig en kwalitatief hoogwaardig bestaan te geven.

Met deze branchevisie wil ActiZ invulling geven aan de risicobenadering, die bij brandveiligheid in toenemende mate wordt voorgestaan. Het is inmiddels bekend dat alleen het naleven van regels niet noodzakelijkerwijs leidt tot een brandveilige situatie. Deze handleiding stelt vanzelfsprekendheden ter discussie, besteedt aandacht aan gelijkwaardige en effectieve oplossingen, waaronder automatische blussystemen en haalt de bedoeling achter regels naar voren. Op basis van kennis van zaken en een eigen risico-analyse zullen zorgorganisaties invulling moeten geven aan brandveiligheid.

Brandveiligheid zorg handleiding

Ook wil ActiZ met deze handleiding aangeven hoe zij de verantwoordelijkheidsverdeling ziet in diverse woonzorgcombinaties. Bij extramuralisering verhuizen niet alle verantwoordelijkheden van de zorgaanbieder mee. Zelfstandig wonende ouderen zijn zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid in de eigen woning. De zorgaanbieder kan signaleren, maar neemt die verantwoordelijkheid niet over.

Wij benadrukken dat wij met het uitbrengen van deze handleiding geen (nieuwe) normen willen stellen. Ons doel is om zorgorganisaties in de langdurige zorg (beter) in staat te stellen invulling te geven aan een verantwoord, risicogestuurd brandveiligheidsbeleid.

Handboek Brandveiligheid in de zorg en de opvang