Brandveiligheid stadions – Dit kennisdocument helpt brandweermensen die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing én toetsende instanties om beter te adviseren bij de ontwikkeling van een nieuw stadion. Het document biedt ook handvatten voor sportorganisaties om maatregelen te treffen voor de integrale veiligheid in een stadion.

Brandveiligheid stadions

De NVBR ontving vanuit het brandweerveld signalen dat er behoefte is aan zo veel mogelijk uniformiteit in het beoordelen van de brandveiligheid van stadions. De werkgroep Stadions, die valt onder de NVBR-vakgroep Veilig Gebruik, is hiermee aan de slag gegaan. Met deze praktische handreiking als resultaat.

In de handreiking wordt de visie op de brandveiligheid in een stadion en een toelichting op de daaruit voortvloeiende benodigde maatregelen gegeven. Dit kennisdocument heeft een adviserend karakter en bevat een praktische invulling van de wettelijke kaders. Alle uitgangspunten en maatregelen kunnen per stadion en per situatie anders zijn, waardoor maatwerk altijd nodig blijft.
Ik dank de leden van de werkgroep Stadions voor hun inzet. Tevens gaat mijn dank uit naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, waardoor wij deze handreiking niet alleen digitaal maar ook in gedrukte vorm beschikbaar kunnen stellen aan alle regio’s.

Download de PDF