40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang

Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie? Wettelijke brandveiligheidseisen voor de Brandveiligheid kinderopvang zijn te vinden in het Bouwbesluit, het Besluit brandveiligheid (kortweg het Gebruiksbesluit) en het Arbo-besluit. Bouwbesluit De bouwtechnische voorschriften, die van toepassing zijn op bestaande gebouwen en voor het (ver)bouwen van kinderopvanglocatie, zijn vermeld in het Bouwbesluit. De voorschriften hebben betrekking op bijvoorbeeld de constructieve veiligheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid, compartimentering en de vluchtroutes. Het bouwbesluit gaat over alle soorten bouwwerken, inclusief gebouwen die voor Brandveiligheid kinderopvang worden gebruikt.

Brandveiligheid kinderopvang

De complete tekst van het Bouwbesluit 2003 is terug te vinden op www.bouwbesluitonline.nl of de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, VROM (www.vrom.nl, klik onder het kopje ‘Wonen’ op ‘Bouwregelgeving’ en kies in de linkerkolom waar u meer informatie over wilt hebben) of kijk op www.infopuntbrandveiligheid.nl.
Gebruiksbesluit Per 1 november 2008 is het Besluit brandveiligheid (kortweg het Gebruiksbesluit) in werking getreden. Dit Gebruiksbesluit uniformeert landelijk de gebruiksvoorschriften. Voorheen stonden de eisen voor het brandveilig gebruik van gebouwen in de lokale bouwverordening, waardoor deze per gemeente konden verschillen. Het Gebruiksbesluit stelt brandveiligheidseisen die voor iedereen in elke gemeente gelijk zijn. Per 1 oktober 2010 zal het gebruiksbesluit onderdeel gaan vormen van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsbesluit. Om een kinderopvanglocatie voor kinderen onder de 12 jaar daadwerkelijk te mogen gebruiken, is een gebruiksvergunning van de gemeente verplicht.

Brandveiligheid kinderopvang – Het gebruiksbesluit regelt dit. In het gebruiksbesluit worden aanvullende voorschriften (niet-bouwtechnische voorschriften) beschreven op de eisen die al gelden vanuit het bouwbesluit. Er worden ondermeer eisen gesteld ten aanzien van de voorschriften inzake brandveiligheids installaties en vluchtrouteaanduidingen, staat van brandveiligheidinstallaties en vluchtrouteaanduidingen, en het brandveilig gebruik van het gebouw.

Download de PDF