Voor U ligt alweer de derde uitgave van het BBN boekwerk “De essentiële bouwkundige controlepunten”. De leden van BBN hebben zich ingespannen om in deze uitgave de nieuwste ontwikkelingen op te nemen die nodig zijn voor het controleren van de voorzieningen op het gebied van bouwkundige brandveiligheid. Door de stroom van Europese normen en richtlijnen moet de Nederlandse wet- en regelgeving, en dus ook onze normen, steeds worden aangepast aan het Europese systeem. Dit zal nog wel een aantal jaren doorgaan. Het is voor de bij de bouw betrokken personen praktisch onmogelijk om alle regels die van toepassing zijn op producten op het gebied van brandveiligheid exact te kennen. De leden van BBN willen die noodzakelijke informatie inzichtelijk maken en aan de markt beschikbaar stellen. Op den duur moet dit leiden tot een standaardwerk voor alle betrokkenen.

Onze leden maken in de praktijk mee hoe goede bouwkundige voorzieningen verkeerd worden toegepast of tijdens het gebruik van het gebouw buitenwerking worden gesteld. BBN wil juist dat de gebouwen in ons land ruim voldoen aan de gestelde eisen, opdat de gebruikers erop kunnen vertrouwen dat het met de brandveiligheid goed zit. Mijn dank gaat uit naar de penvoerders en leden van de BBN productwerkgroepen die ook dit keer hebben gezorgd dat dit boekwerk kon verschijnen. Maar met tekst alleen is er nog geen boek. Het secretariaat van BBN met ondersteuning
van het bureau van de Metaalunie en Lydia Schotema-van Es van RS Vision verdienen ook een compliment voor al het werk dat zij hebben verricht om alles op tijd klaar te krijgen.

Controles moeten er nu eenmaal zijn om alles op orde te houden. In dit boekwerk staan de belangrijkste punten om de bouwkundige voorzieningen te kunnen beoordelen. Ik hoop dat deze uitgave an “de essentiële bouwkundige controlepunten” voor U ook een hulp is bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de brand veiligheid van onze gebouwen. Immers, brandveilige gebouwen is in ieders belang.