Brandwerende applicatie – Niet alleen het bouwbesluit doet uitspraken over bouwkundige zaken. Ook worden er diverse eisen gesteld aan technische installaties, zeker als deze door brandwerende scheidingen of doorvoeringen gaan. Blusmi brandbeveiliging en applicatie heeft diverse afdichtingsproducten voor passieve brandbescherming van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Het assortiment wat wij ontwikkeld hebben met HILTI omvat diverse typen brandmanchetten en afdichtingsmaterialen voor het brandwerend, rookdicht en ook geluidsisolerend afwerken van:

  • Buis doorvoeringen;
  • Kabeldoorvoeringen;
  • Dilatatievoegen
  • Bouwnaden en holle ruimtes;
  • Verlichtingsarmaturen in verlaagde plafonds en contactdozen voor in brandwerende wanden

Brandwerende applicatie

De kracht van Blusmi zit hem in het gecombineerde gebruik van de gecertificeerde HILTI producten. Een product uit het assortiment van HILTI Brandwerende Systemen staat voor kwaliteit en deugdelijkheid.

Blusmi brandbeveiliging en applicatie levert en monteert complete systemen voor het brandwerend afdichten van leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen. Dankzij ons omvangrijke HILTI productassortiment zijn voor de meest uiteenlopende gebreken en brandwerende doorvoeren al standaard oplossingen aanwezig.

Bij een controle van uw gebouw of uit een bouwkundige keuring (rapport), brandveiligheid scan, moet u de staat van onderhoud van uw brandwerende afdichtingen kunnen aantonen. Blusmi brandbeveiliging en applicatie neemt deze administratie compleet van u over. Na iedere controle en onderhoudsbeurt werken we het digitale logboek bij.

Waarom brandpreventie / Brandwerende applicatie?

Naar aanleiding van de diverse branden in Nederland is er een onderzoek ingesteld door het Ministerie. Hieruit is een rapport naar voren gekomen met toch wel schokkende feiten.

Dit rapport heeft onderzocht wat de inzet en resultaten van het brandpreventiebeleid in Nederland is en hoe deze door de overheid wordt gehandhaafd. Sinds jaar en dag is brand nog steeds de belangrijkste oorzaak van ingrijpende en grote persoonlijke en materiële schade. We staan er niet bij stil, maar brandveiligheid is nog steeds een heel belangrijk onderwerp als het gaat om het neerzetten van gebouwen en het gebruik ervan. Alleen jaarlijks vinden er ongeveer 8.000 woningbranden en 5000 bedrijfsbranden plaats (ondanks de steeds betere worden preventieve brandveiligheids voorzieningen) waarbij vele dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden vallen.

Sinds de uitgave van het bouwbesluit (huidige bouwbesluit uitvoering 2012) is men er op gericht om niet alleen de veiligheid te waarborgen maar uiteraard ook de materiële brandschade door preventieve maatregelen te verlagen. Brandpreventie is allang niet meer alleen de zaak van de brandweer, maar ook van huishoudens, ondernemingen, verzekeraars en de overheid zelf. Dus de vraag is dan ook hoe kunnen we de impact van preventiemaatregelen optimaliseren het minimalisering van zaak- en persoonsschade?

Brandpreventie is een verzameling van maatregelen en acties die tot doel hebben de kans op en omvang van brand te verkleinen of te minimaliseren naar een acceptabel niveau. Kenmerk van brandpreventiemaatregelen is dat ze worden genomen voorafgaand aan het uitbreken van een brand. Dit door het hanteren van de wet en regelgeving zoals verwoord is in het bouw besluit uitgave 2012.