Zelfstandigen en de Arbowet

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). U kunt in deze brochure ook lezen aan welke verplichtingen van de Arbowet u zich als zzp’er moet houden. Onder de Arbowet vallen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling.

Het is in uw eigen belang, maar ook in het belang van anderen dat u veilig en gezond werkt. De Inspectie SZW treft bij controles vaak gevaarlijke situaties aan waarbij zzp’ers zijn betrokken. Ook vinden er ernstige ongevallen plaats waarvan zzp’ers het slachtoffer zijn. In Nederland werken meer dan 900.000 zzp’ers. Ongeveer de helft hiervan werkt in risicovolle sectoren zoals landbouw, industrie, bouwnijverheid, binnenscheepvaart, reparatie- en installatiebranche.

Voor u als zzp’er is het daarom belangrijk om te weten dat:
• veel bepalingen uit de Arbowet met betrekking tot arbeidsomstandigheden ook voor u gelden
• de Inspectie SZW ook optreedt als zzp’ers de Arbowet overtreden.

Ook al bent u voor de Belastingdienst een zzp’er, er zijn situaties waardoor u voor de Inspectie SZW geen zelfstandige bent, maar werknemer of zelfs werkgever. In deze brochure kunt u lezen wanneer u volgens de Arbowet zzp’er bent en wanneer niet. Ook leest u met welke verplichtingen u rekening moet houden en waarom deze ook voor u gelden. In juli 2012 is de Arboregelgeving voor zelfstandigen wat veranderd. In deze brochure wordt niet verder ingegaan op de veranderingen. Er wordt aangegeven wat er van toepassing is.