Bouwregelgeving – Onderzoek en bouwkundige maatregelen Of bij een individuele woning behorend tot een van de bovengenoemde typen ècht sprake is van een tekortschietende WBDBO zal door middel van onderzoek moeten worden bepaald. Dat betekent in de eerste plaats dat de aansluiting van de woningscheidende wand op het dak bekeken moet worden. Indicaties voor een gebrek in de WBDBO zijn: openingen tussen dakbeschot en muur, woningscheidende wand onvoldoende brandwerend (bijvoorbeeld board, hout). Als geluid van de buren (spraak, radio e.d.) op de bovenverdieping duidelijk hoorbaar is kan dat duiden op openingen in de woningscheidende constructie. Voor het onderzoek kan het noodzakelijk zijn dat een deel van het plafond weg wordt gehaald. Soms is het mogelijk met een endoscoop de ruimte boven het plafond te bekijken; dan hoeven maar een paar kleine gaatjes in het plafond gemaakt te worden. De bouwkundige herstelmaatregel bestaat uit het dichten van de openingen in de woningscheidende constructie.

Bouwregelgeving

Afhankelijk van de situatie (grootte van de kier) kan dit gedaan worden met cementspecie, minerale wol in dichte persing, brandwerende kit, brandwerend plaatmateriaal e.d. Bij gestapelde bouw met houten vloeren moeten, indien aanwezig, zachtboard plafonds vervangen worden door gipskartonplaat, geschroefd of verdekt geniet en goed brandwerend afgewerkt. Het wordt dringend aangeraden ook op andere plaatsen zachtboard te verwijderen vanwege de hoge bijdrage aan de brandvoortplanting. Daarnaast moet bepaald worden of er leidingdoorvoeren zijn naar de naast- of bovengelegen woningen. Dit kunnen ventilatiekanalen zijn op de zolder of vliering, of verticale leidingen tussen gestapelde woningen. Zo ja, dan moet bij de beoordeling van de WBDBO tussen de woningen ook rekening gehouden worden met branddoorslag via de leidingen. Als er gebreken zijn in leidingdoorvoeren door woningscheidende constructies dan moeten die uiteraard hersteld worden door openingen met geschikt materiaal aan te helen en/of brandkleppen en/of –manchetten aan te brengen.

Download de PDF