In de jaren 2008 t/m 2014 heeft VEBON onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in:
 nut en noodzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen;

 • effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.
  In 2014 is het onderzoek uitgebreid met:
 • onderhoud van droge blusleidingen;
 • onderhoud van blusdekens;
 • inzet brandweer.

De eerste resultaten hiervan zullen na een tweede meting in 2015 in een volgende
rapportage tot uiting komen.

Belangrijkste conclusies
Uit het onderzoek kunnen als belangrijkste conclusies worden getrokken:

 • Ondanks jaarlijks onderhoud moet in toenemende mate (15  20%) extra correctief onderhoud worden uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur om te zorgen dat het blusmiddel gebruiksklaar is.
 • Gemiddeld 2 tot 3 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het bedrijf te maken.
 • In geval van brand weet 90% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te verkrijgen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel.

Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en wellicht onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft. Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.

Aanbevelingen

 • Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen en in geval van twijfel contact zoeken met een deskundige;
 • De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine blusmiddelen kan bij ondernemers nog altijd flink verbeterd worden.

Een klein blusmiddel kan een grote brand voorkomen. Het nemen van extra risico door af te wijken van onderhoudsvoorschriften van de fabrikant verhoogd de faalkans van
het blusmiddel. Voor de ondernemer staat bedrijfscontinuïteit voorop. Maak een bewuste afweging of het nemen van dit soort extra risico’s verantwoord zijn in relatie
tot de bedrijfscontinuïteit.

Blusmi_onderzoek -onderhoud _inzet_kleine_blusmiddelen