Doorvoeringen door wanden en vloeren zijn potentiële zwakke plekken bij het creëren van brandcompartimenten in een gebouw. Fabrikanten ontwikkelen nieuwe producten en de regelgeving is
voortdurend in ontwikkeling. Naast brandwerende oplossingen krijgen daarin ook rookwerende voorzieningen steeds meer aandacht. Het waren redenen om de bestaande SBR/ISSO-publicatie
‘Brandveilige doorvoeringen’ uit 2010 te updaten. Wat is er nieuw in deze update en waar liggen de accenten?

In elk gebouw, woonhuis, kantoor of fabrieksgebouw, komen leidingen, kanalen of kabels voor die water, gas, lucht of elektriciteit transporteren. Leidingen, kabels of ventilatiekanalen die
wanden en vloeren passeren met een brand- of rookwerende functie moeten ook brand- en/of rookwerend zijn. Het Bouwbesluit en andere regelgeving stellen eisen aan die doorvoeringen, en de
verschillende fabrikanten en leveranciers spelen met hun producten in op die eisen. De doorvoeringen in kwestie en de leidingen kunnen zijn uitgevoerd in metaal zoals verzinkt staal, of uit kunststof, waarin een grote variëteit bestaat. Welke producten zijn er op de markt om deze leidingen, kanalen en kabeldoorvoeringen brandwerend te maken en in welke situaties moeten die worden toegepast? Vanuit de behoefte aan deze informatie is in 2010 de publicatie ‘Brandveilige doorvoeringen’ uitgebracht als praktijkgids voor architect, aannemer, installateur en gebouwbeheerder.

Download PDF