PIR-PANEEL MET BRANDWEERSTAND
Om de problemen rond brandeigenschappen van de panelen op te lossen heeft ISOCAB gewerkt aan een oplossing: het PIR-pentaanpaneel heeft een aanvaardbare brandweerstand (20 cm: 68 minuten; 11 cm: 37 minuten – Getest als scheiding wand en buitenwand). Het paneel werd ontwikkeld met een schuimsysteem dat een blaasmiddel inhoudt dat de ozonlaag niet aantast. De PIR-sandwichpanelen die tot op heden op de markt aanwezig zijn, hebben immers allemaal een ozonafbrekend blaasmiddel (H141B) en mogen (na verlenging) nog slechts tot eind 2003 op de markt gebracht worden.Wij zijn uiteraard fier op onze grote voorsprong. TNO gecertificeerd.

BESCHRIJVING PIR-PENTAANPANEEL
– Een lambda-waarde die niet onderdoet voor deze van een PU-paneel: 0,024W/mK
– Een mechanische weerstand die vrijwel gelijk is aan deze van een PU paneel
– Een milieuvriendelijke oplossing qua blaasmiddel: geen ozonafbrekende bestanddelen
– Betere brandweerstand dan tot op heden bestaande PIR sandwichpanelen