Deze arbocatalogus is de basis voor het te voeren arbobeleid van de werkgevers die deel uitmaken van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) te weten: Stichting Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Koninklijke Bibliotheek (KB), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ). De arbocatalogus is het gezamenlijke product van de arbocoördinatoren van de vijf WVOI-werkgevers. De werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak hebben instemming gegeven aan de arbocatalogus.
De Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) is samengesteld op basis van geïnventariseerde risicogebieden, waarbij iedere WVOI-instelling voor ieder risicogebied heeft aangegeven hoeveel medewerkers hieraan worden blootgesteld. Daarna is samen met de genoemde werknemersorganisaties besloten dat de arbocatalogus zal bestaan uit onderwerpen waar iedere WVOI-werkgever mee te maken heeft.

De Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) omvat in ieder geval de volgende zes hoofdstukken:

1. Beeldschermwerk
2. Elektriciteit
3. Psychosociale Arbeidsbelasting
4. Organisatie Bedrijfshulpverlening
5. Verbouw en Nieuwbouw
6. Binnenklimaat.

De WVOI-werkgevers hebben zich verplicht deze arbocatalogus na te leven en up-to-date te houden. Waar dat nodig is worden op lokaal niveau aanvullende afspraken gemaakt